fundur í trivnaðarnevndini 13.12.2011


Trivnaðarnevnd        
        
13.12.2011  kl. 16:15-16:45      
        
Møtt: Pole, Sanna og Bettina       
        
Skrivari:        
        

Mál nr.: 2011-19-214       
reist av: St.í.f       
        
viðgerð: umsókn um stuðul       
        
avgerð: Trivnaðarnevndin har behandlet ansøgningen om økonomisk støtte til leje af hallen til       
sølurásin. Trivnaðarnevndin afgjørte ikke at bevilge det ansøgte. (Foreningen får        
økonomisk hjælp allerede.)       

        
Mál nr.: 2011-19-213       
reist av: St.í.f       
        
viðgerð: umsókn um stuðul       
        
avgerð: Trivnaðarnevndin har behandlet ansøgningen om økonomisk hjælp til St.í.f.        
Trivnaðarnevndin indstiller, at ansøgningen imødegås. Lægges for kommunalbestyrelsen       
til endelig stillingtagen. (Bevilling af ansøgte forudsætter, at der foreligger et regnskab!)